Copyrights © Quo Vadis Charters


Deze website bevat materiaal, zoals teksten, foto's en andere afbeeldingen en geluid.

Dit materiaal is beschermd door auteursrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere

intellectuele eigendomsrechten in dit materiaal zijn het eigendom van Quo Vadis Charters, verder QVC, of QVC is het door de

eigenaars van de rechten toegestaan deze materialen te gebruiken op deze site.

Deze website bevat ook merken, zoals het merk "QVC" en het "QVC" logo. Alle handelsmerken op deze website zijn

eigendom van QVC, of QVC is gemachtigd door de respectieve eigenaren voor het gebruik ervan op deze site.

U heeft toestemming:

* alle pagina's te bezoeken

* elk van de pagina's één keer af te drukken voor persoonlijk gebruik.

* een hyperlink te plaatsen naar de home-page van onze websites.

U heeft geen toestemming:

* individuele pagina's af te drukken op papier en in oplagen te overhandigen, de tekst van pagina's te veranderen of aan te

passen, de bestanden die u download te veranderen, data te "strippen" uit de bestanden, door de QVC ter downloading

aangeboden bestanden te verspreiden, een pagina te e-mailen naar derden in de vorm van een hyperlink naar onze website,

een hyperlink te verstrekken die bij activering een bestand met de extensie pdf., zip, gif, psd, of jpg download, pagina's of tekst

te plaatsen binnen een andere web-site, pagina’s of tekst te plaatsen in een z.g. Frame van een andere web-site, pagina's, tekst,

inhoud, illustraties of aangeboden bestanden danwel informatie danwel tekst uit de aangeboden bestanden binnen andere

publicaties, hetzij geschreven, gedrukt danwel elektronisch (web, ftp, cd, dvd, nieuwsgroepen, etc.) te plaatsen.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke

toestemming te hebben van QVC.

Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u

specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (url, bestandsnaam, titel), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage

zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden. Vermeldt duidelijk uw naam, organisatie, adres, e-mail, telefoon. Het verzoek

dient ondertekend te zijn door de persoon die daar van rechtswege toe geautoriseerd is. Rechtspersonen dienen een kopie van

de inschrijving Kamer van Koophandel mee te sturen.

U kunt uw verzoek sturen naar info @ quovadischarters.nl

Wij vragen u begrip te hebben voor het feit dat QVC niet alle verzoeken kan inwilligen. QVC behoud het recht om geen

toestemming te verlenen.

©2001 -2013 Quo Vadis Charters