Als vanouds staan wij Nederlanders bekend om onze handelsgeest, lef, innovatie, creatieve oplossingen,

vrij en flexibel manoeuvreren. Wij zouden geen zeevarende natie meer zijn als wij behalve in Nederland

ook nu nog overzee de grootste bijdrage leveren aan de zeilende beroepsvaart.

Niet meer met alleen met passagiers, ook met vracht en opleiding.


Almost without emission of C02, with an optimal utilization of wind energy, and unity with respect to the elements,

employment, team building and taking great satisfaction in addition to the crew and trainees.

The seven seas, navigated by professional and commercial sailing ships.

No time to lose for an alternative and sustainable global sailing network.

Sailing is necessary ! Welcome aboard!

Welkom bij Quo Vadis Charters

www.quovadischarters.nl info@quovadischarters.nl+31(0)6-53 77 59 68

Kamer van Koophandel: 28089938

Tijdelijke website m.i.v. 1 november 2019 i.v.m. wijziging hosting provider.

©2001 -2019 Quo Vadis Charters, Leiden, N L

© Copyrights tekeningen drie zeilschepen bij Sjaak Klunder op http://www.sjaakklunder.nl/